top of page

Detta sommarhus ligger intill en å i en skog. Den bärande konstruktionen synliggörs både ute och inne, samtidigt som byggnaden kläs i plåtband med olika rytmer. Huset smälter inte in i naturen, men vilar lätt i den kuperade terrängen.

 

2018-10-28

EXEMPELPROJEKT 

bottom of page