top of page

Shanks Studio AB är ett enmansföretag som gör egna arkitekturuppdrag samt arkitekturvisualiseringar åt företag. Att kunna framföra sina visioner på ett seriöst och detaljerat vis kan vara mycket viktigt för ett projekts framgång, speciellt i känsliga lägen. Med huvudsaklig sysselsättning som arkitekt besitter jag vissa färdigheter och kännedomar som inte alla illustratörer har. Som arkitekt är det också fördelaktigt att ha starka presentationsmedel. Jag vill genom dessa kunskaper skapa projekt som är, eller framhäver de arkitektoniska kvaliteterna och som hjälper medverkande parter att förverkliga sina idéer.

bottom of page