top of page

BOSTÄDER -

HÖGKVARTERET FASTIGHETER

Två varianter av ett bostadsprojekt under utveckling hos Högkvarteret Fastigheter. Ritat av Ejje Lundgren Arkitektur.

 

bottom of page